Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
Ruch statków w dniu dzisiejszym (jednostki cumujace w polskich portach)Ruch statków w dniu dzisiejszym (jednostki cumujace w polskich portach)
STATYSTYKA: zestawienia postojów statków w polskich portach od 05.11.2003STATYSTYKA: zestawienia postojów statków w polskich portach od 05.11.2003
Porty morskiePorty morskie
Informacje i przepisyInformacje i przepisy
Przepisy portowe
Pilotaż morski
Komunikacja radiowa
Sytuacje awaryjne
Regulacje prawne<br> i opracowaniaRegulacje prawne
i opracowania


  Przepisy i regulacje prawne

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku określa zasady tworzenia podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi, ich organizację i funkcjonowanie. Dokument zawiera 10 stron.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku zmienia ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dokument zawiera 3 strony.
Rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat portowych.
Rozporządzenie dotyczy określania akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dokument zawiera zestawienie akwenów oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji portów Gdańsk i Gdynia. Dokument zawiera 26 stron.
Rozporządzenie dotyczy funkcjonowania inspekcji portu. Dokument zawiera wzór dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji portu, oraz listę dokumentów podlegających kontroli.
Ustawa z dnia 21 marca 1991 roku (weszła w życie 1 lipca 1991 roku) określa położenie prawne obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, pasa nadbrzeżnego oraz organy administracji morskiej i ich kompetencje. Dokument zawiera 25 stron.
Rozporządzenie dotyczy utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1010).
Rozporządzenie dotyczy ustalenia granicy redy dla portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie.
Rozporządzenie dotyczy ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku.
Rozporządzenie dotyczy ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu.
Rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. ustala obowiązki podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi w zakresie zapewnienia dostępu do portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz zasady ustalania opłat z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.
Rozporządzenie dotyczy portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.
Rozporządzenie dotyczy zmiany rozp. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.
Rozporządzenie dotyczy zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie.
Raport GUS na temat polskich portów zawiera m.in. obroty ładunkowe,obrót ładunków tranzytowych oraz statki wchodzące do polskich portów z podziałem na bandery oraz 5 głównych portów polskich: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście i Police.
Raport GUS na temat polskich portów zawiera m.in. obroty ładunkowe,obrót ładunków tranzytowych oraz statki wchodzące do polskich portów z podziałem na bandery oraz 5 głównych portów polskich: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście i Police.
Raport GUS na temat polskich portów zawiera m.in. obroty ładunkowe,obrót ładunków tranzytowych oraz statki wchodzące do polskich portów z podziałem na bandery oraz 5 głównych portów polskich: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście i Police.
Raport GUS na temat polskich portów zawiera m.in. obroty ładunkowe,obrót ładunków tranzytowych oraz statki wchodzące do polskich portów z podziałem na bandery oraz 5 głównych portów polskich: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście i Police.
Raport na temat transportu ładunków i ruchu pasażerów w portach europejskich. Dane na podstawie EUROSTAT. Tekst w języku angielskim.
Żegluga bliskiego zasięgu - transport towarów w krajach europejskich w latach 2000-2005. Dane na podstawie EUROSTAT. Tekst w języku angielskim.
 
Polskie Porty | Gdańsk | Gdynia | Szczecin | Świnoujście | Ruch Statków | Postoje Statków | Informacje i Przepisy | Przepisy Portowe | Pilotaż Morski | Komunikacja Radiowa | Sytuacje Awaryjne | Regulacje prawne
Strona Główna | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl