Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
Statki w eksploatacjiStatki w eksploatacji
Połączenia liniowePołączenia liniowe
Agencje MorskieAgencje Morskie
Agencje spedycyjneAgencje spedycyjne
Agencje załogoweAgencje załogowe
Regulacje prawne<br> i opracowaniaRegulacje prawne
i opracowania
   Przepisy i regulacje prawne

Procedury tranzytowe
[PDF 1,6 MB]
"Podręcznik tranzytowy", zawierający informacje o unijnych pocedurach tranzytowych, celnych itp. jest już dostępny w polskiej wersji językowej. Publikacja o numerze TAXUD/801/2004 zawiera 507 stron.
Ustawa z dnia 18 września 2001. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 93, poz. 895, Nr 173, poz. 1808. Dokument zawiera 94 strony.
Rozporządzenie w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich.
Rozporządzenie w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego.
Rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich. Dokument zawiera 13 stron a w nim przepisy o przemierzaniu pojemności statków oraz wzory dokumentów, m.in. Międzynarodowe Świadectwo Pomiarowe.
Rozporządzenie w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania.
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności. Dokument zawiera 27 stron a w nim komplet dokumentów niezbędnych do prowadzenia dziennika pokładowego, dziennika maszynowego, dziennika GMDSS i dziennika pokładowo-maszynowego.
Rozporządzenie zmieniające rozp. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności.
Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania kapitana statku wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej.
Ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie budowy statku, jego stałych użądzeń i wyposażenia, kwalifikacji i składu załogi statku, bezpiecznego uprawiania żeglugi morskiej oraz ratowania życia na morzu.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Rozporządzenie dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.
Rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego.
Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich.
Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami morskimi.
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich.
Rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy. W 95 stronicowym dokumencie znajduje się kilkadziesiąt wzorów dyplomów, świadectw, wniosków i zezwoleń niezbędnych do ubiegania się o zmianę lub podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych.
Raport na temat żeglugi morskiej i przybrzeżnej zawiera zestawienie floty morskiej z podziałem na bandery, jak i również ilości przewozów ładunków według rodzaju żeglugi i według relacji między portami, jak i przewozy pasażerskie.
Raport na temat żeglugi morskiej i przybrzeżnej zawiera zestawienie floty morskiej z podziałem na bandery, jak i również ilości przewozów ładunków według rodzaju żeglugi i według relacji między portami, jak i przewozy pasażerskie.
Raport na temat żeglugi morskiej i przybrzeżnej zawiera zestawienie floty morskiej z podziałem na bandery, jak i również ilości przewozów ładunków według rodzaju żeglugi i według relacji między portami, jak i przewozy pasażerskie.
Konwencje Morskie
[XLS 103 KB]
Wykaz Konwencji Morskich w powiązaniu z państwami, które ratyfikowały poszczególne przepisy.
Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich.


 
Żegluga Morska | Statki w eksploatacji | Wykaz połączeń liniowych | Agencje morskie | Agencje spedycyjne | Crewing | Regulacje prawne | Lista połączeń linowych
Strona Główna | Polskie Porty | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl